Untitled Document

Yöneticiler

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR MELİH HAN BİLGİN İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun olan Melih Han BİLGİN, uzun yıllar özel sektörde yönetici olarak görev yaptı. Son olarak CNK Havacılık’ta Genel Müdürlük görevini üstlendi. 29.03.2018 tarihinde Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı. Bilgin, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EDİP MÜYESSEROĞLU 1964 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde doğdu. 1986 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Türkiye Petrolleri AO'da Batman Bölge Müdürlüğü Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü emrinde, mühendis olarak göreve başladı. Batman ve Adıyaman Bölge Müdürlüklerinde; şef, başmühendis ve müdür olarak görev yaptı. 2005 yılında Türkiye Petrolleri AO'dan ayrıldı. Daha sonra Çalık enerji, TPIC, Nabucco, Bahar enerji, Halliburton firmalarında yurtiçi ve yurtdışı projelerde görev yaptı. Evli, 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FERRUH AKALIN 1977 yılında TPAO burslusu olarak ABD’ye gönderildi. Colorado School of Mines’dan (ABD) 1982’de Jeofizik Mühendisliği ve Matematik lisansı, Stanford Üniversite’sinden (ABD) 1983’te Arama Jeofiziği Mastırı, Ankara Üniversite’sinden 1995’te “Sismik Yansıma Zamanlarının Ters Çözümünü ile Makro Yeraltı Hız Modeli Elde Edilmesi” konulu tezle Jeofizik Doktorası derecelerini aldı. 1984’de TPAO’da Jeofizik Sismik Veri İşlem Müdürlüğünde göreve başladı. 1994-2004 yılları arasında TPAO Arama Dairesi Veri İşlem Müdürlüğü yaptı. 2004’te TPAO’dan ayrıldı ve 2004-2016 yılları arasında Malezya’da PETRONAS Carigali’de Sismik Veri İşlem ve Sismik İmajlamanın Başsorumlusu (Principal) olarak görev yaptı. Kara, Deniz ve Kuyu sismik verilerinin 2 ve 3 boyutlu (2D & 3D) veri işlemi ve imajlanması, 2D/3D Kara/Deniz/2C-4C OBC/OBN/VSP verilerinin P dalgası bileşenleri ve uygun durumlarda SV dalgası bileşenleri ile sismik veri işleme, zamanda ve derinlik ortamlarında sismik imajlama (PSTM & PSDM), üretim faaliyetleri neticesinde zaman içerisinde rezervuar özelliklerindeki değişimlerinin görüntülenmesi için kullanılan 4D-sismik proses ve imajlama, yeraltı çatlak sistemlerinin imajlanması, tomografik hız ters çözümü, AVOsismik genliklerin açılımla değişimi, yakın geçmişte (2010-2018) geliştirilen tüm deniz ve kara sismiği veri toplama ve prosesi ile ilgili yeni teknolojiler ve sinyal analizi/yeraltı hız ters çözümü/sismik imajlama yazılımlarını programlama ve geliştirme konularında uzmandır. TPAO ve PETRONAS Carigali şirketlerinde çalışırken arama ve üretim takımları ile proje bazında çalışmıştır. Diğer petrol şirketleri ile yapılan ortak-arama ve geliştirme projelerinde örneğin TPAO/BP Orta Karadeniz, TPAO/ARCO Batı Karadeniz, TPAO/AMOCO Doğu Akdeniz, TPAO/BP Doğu Karadeniz, PETRONAS Carigali/ExxonMobil Irong-Barat, PETRONAS Carigali/ExxonMobil Angsi-4D, PETRONAS Carigali/Shell Sarawak and Sabah Malikai, Saint Joseph, Gumusut-Kakap gibi projelerde sismik veri toplama, veri işlem ve sismik imajlama, rezervuar jeofiziği ve sismik yorum konularında çalışmıştır. Evlidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.