Badra

Türkiye Petrolleri’nin, alt şirketi TP Badra şirketi aracılığıyla ortak olduğu, Badra Geliştirme ve Üretim Projesi 18 Şubat 2010 tarihinde imzalandı. Operatör firma Rus menşeili Gazpromneft firması olup yatırım hisse oranı %40; Kogas %30; Petronas %20 ve TP Badra ise %10 yatırımcı ortak olarak projede yer almaktadır. Irak Devlet Şirketi yatırıma katılmayıp hak ediş paylaşımında %25 paya sahiptir. Yatırımcı ortaklar hisseleri oranında bu yükü paylaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle elde edilen gelir %75 üzerinden yatırımcı ortaklara hisseleri oranında pay edilmekte olup, TP Badra payı gelirden %7,5 olmakta iken yatırım hisse oranı %10 olmaktadır. Irak Devlet Şirketi olarak bu projede Oil Exploration Company (OEC) yer almaktadır. Sözleşme süresi 20 yıl olup, 5 yıl uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Projenin planlanan plato üretim miktarı hedefi 115 bin varil/gün olarak planlanmaktadır. Plato miktarının yeni kazılan kuyulardan alınan bilgiler ışığında güncellenmesi söz konusu olup Irak’lı yetkililerin onayı sonrası netlik kazanacaktır.

2017 yılı üretim-geliştirme faaliyetleri kapsamında plato hedefine yönelik sondaj kuyu tamamlama işleri, gaz işleme tesislerini içeren Faz-2 yüzey tesislerinin inşası ve Badra-Kut arası doğalgaz boru hattının yapımı ve atık su proses tesisi inşası yeralmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle proje olarak  ortalama 92.500 varil/gün (TP Badra payı; 5.550 varil/gün) petrol üretimi gerçekleşti. Türkiye Petrolleri 2017 yılı sonuna kadar kümülatif olarak, Missan projesinden 3,6 milyon varil petrol üretti ve 118 milyon ABD Doları gelir sağladı.