BTC Petrol Boru Hattı

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN (BTC) ANA İHRAÇ HAM PETROL BORU HATTI

Türkiye Petrolleri, alt şirketi TPBTC şirketi aracılığı ile Azerbaycan petrollerini Ceyhan Terminali’nden dünya pazarlarına ulaştıran BTC Boru Hattı’na iştirak etmektedir. Haziran 2006 tarihindeki ilk tanker yüklemesi ile operasyona başlayan BTC boruhattının operatörlüğünü Azerbaycan ve Gürcistan’da BTC Co. şirketi adına BP, Türkiye’de ise BIL (Botas International Limited) yapmaktadır. Toplam 1.768 km uzunluğa sahip BTC boru hattının, 1.078 km’si Türkiye sınırları içerisindedir ve günlük 1,2 milyon varil taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

Şah Deniz kondensatı, ACG Projesi petrolünün çoğu ile zaman zaman Hazar Bölgesi petrolünün bir kısmının da taşındığı projede, Ceyhan’daki Haydar Aliyev Deniz Terminali’nden dünya marketlerine 2018 yılı  ilk üç ayı dahil kümülatif olarak 3.839 tanker ile toplam 2,94 milyar varil (411 milyon ton);  2017 yılında ise 333 tanker ile 254 milyon varil petrol taşındı. Projede halen günlük ortalama 700-750 bin varil petrolün taşınmasına devam edilmektedir.

Projeye toplamda 9,1 milyar ABD Doları yatırım yapıldı. Türkiye Petrolleri toplam fiziki 592 milyon ABD Doları, nakdi olarak 165 milyon ABD doları yatırım gerçekleştirdi. Projenin gelir kaynağı, petrol taşıtıcısı şirketlerden alınan tarife ödemeleridir. Projedeki yatırım ve işletme giderleri Operatör (BP) tarafından proje gelirlerinden karşılandığı için, bu konuda nakit transferi bulunmamaktadır. 2017 yılı sonu itibarıyla, Türkiye Petrolleri kümülatif kar payı 587 milyon ABD Doları; 2017 yılı içinse 11,69 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.