SCP Doğalgaz Boru Hattı

Türkiye Petrolleri’nin, alt şirketi TPSCP şirketi aracılığıyla ortak olduğu, Azerbaycan’daki Sangaçal terminalinden başlayarak BTC Projesi ile aynı güzergâhtan Gürcistan-Türkiye sınırına ulaşan South Caucasus Pipeline (SCP) projesinin uzunluğu yaklaşık 692 km’dir. Projenin amacı, Şah Deniz projesinden üretilen gazın Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’deki alıcılara teslim edilmesidir. SCP Co. ortaklık şirketinin operatörlüğünü BP yürütmektedir.  İlk gaz teslimi 3 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleşti.

SCP boru hattı kapasitesi, Şangaçal Terminali’ndeki tek kompresör istasyonu ile yıllık 9 milyar m³’tür. Ancak 2018 yılında üretime başlayacak olan Şah Deniz projesi 2. Aşama doğal gazının taşınması için mevcut SCP hattının genişletilmesi projesi SCPX, tahmini 4,8 milyar ABD Doları maliyetle hayata geçirildi. İlave kompresör istasyonları ve/veya looping ile kapasitenin, 2018 yılı ortalarında yıllık 24 milyar m³’e çıkarılması hedeflenmektedir. Aralık 2017 yılı sonu itibarı ile SCPX projesinin %93,7’lik kısmı tamamlanmış olup ilk gazın taşınması kapsamındaki faaliyetlerin ise %100’ü tamamlanmıştır. 2017 yılı içinde SCP hattından toplam 10,01 milyar m3 gaz taşınmış olup, bu miktarın 6,32 milyar m³’ü BOTAŞ’a teslim edildi.

Projenin Kümülatif geliri 2013 yılı itibariyle ise 65,6 milyon ABD Doları’dır. 2014 yılı başından bu yana proje gelirleri SCPX giderleri için kullanıldığı için TPSCP’ye ödeme yapılmamıştır. TPSCP tarafından 2017 yılında projeye 106,95 Milyon Amerikan Doları yatırım yapılmış olup projeye yapılan toplam yatırım miktarı ise 817,15 Milyon Amerikan Dolarıdır.