Baytugan

Macar menşeili MOL şirketinin Baytugan Projesindeki hissesinin bir kısmını 2013 yılında satın alan Türkiye Petrolleri, Rusya’daki ilk yatırımını gerçekleştirdi. Büyük bir hidrokarbon ülkesi olan Rusya, Türkiye Petrolleri’nin doğal  iş geliştirme alanında bulunmaktadır.  

Rusya’nın Orenburg/Samara Bölgesinde yer alan Baytugan sahası, 65 km2’lik ruhsat alanıyla Ortaklığımızın portföyünde önemli yer tutan bir projedir. Türkiye Petrolleri’nin projede yer alması; alt şirketimiz olan TP Europe ve Macaristan milli petrol şirketi olan MOL’ün %100 hisselerine sahip olduğu MH Oil and Gas B.V. (“MHOG”) şirketi arasında 10 Ekim 2013 tarihinde imzalanan Hisse Satın Alma Anlaşması ile başlamıştır. Bu anlaşma ile, sahayı işleten BaiTex LLC (“Baitex”) şirketinin %100 hissesine sahip olan MK Oil and Gas B.V. (“MKOG”) şirketinin %49 hissesi, TP Europe tarafından MHOG’dan satın alınmıştır. 31 Mart 2014 tarihinde satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Baitex şirketinde TP Europe %49, MHOG %51 hisseye sahip olmuştur.

Baitugan projesi, Türkiye Petrolleri’nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk varlık satın alımı olarak kayda geçmiştir. Bu bağlamda, Ortaklığımızın yurtdışında büyüme vizyonu çerçevesinde bir mihenk taşı olma özelliği taşımaktadır.   

Baytugan sahasında ilk keşif 1947 yılında yapılmış olup; petrol kalitesi 26 API’dır. Toplamda 66 üretim ve 2 enjeksiyon kuyusuyla üretim yapılan sahada; 2017 yılında 4,47 milyon varil (TP Europe payı; 2,19 milyon varil) petrol üretilmiştir. Günlük ortalama ürertim 12.253 varil petrol (TP Europe payı; 6.004 varil/gün) seviyesinde gerçekleşmiştir. Hisse devrinin gerçekleştiği 31 Mart 2014 tarihinden 2017 yılı sonuna kadar gerçekleşen üretim 14,21 Milyon varil olup, TP Europe payı yaklaşık 6,96 milyon varil’e karşılık gelmektedir.