Petrol Rezervleri

2017  yılı  dünya  petrol  rezervi,  1,7  trilyon  varil  olarak  açıklanmıştır. Küresel petrol rezervi 2016 yılına göre, %0,03 azalmıştır. 2017’de, Venezüella ise 1,4 milyar varil ve Brezilya  0,2 milyar varil ile en fazla rezerv ekleyen ülkeler olmuştur.  Kuzey Amerika Bölgesinde 1,6 milyar varil ve Asya Pasifik  Bölgesinde 0,3 milyar varil rezerv azalması dikkati çekmiştir. Bölgesel bazda bakıldığında, Orta Doğu Bölgesi, dünya petrol  rezervlerinin  %47,6’lık  bölümüne  sahiptir.  Orta  Doğu’yu,  %19,5’lik rezerv miktarı ile Orta ve Güney Amerika, %13,3’lük  rezerv miktarı ile de Kuzey Amerika takip etmektedir. Daha  sonra sırası ile Avrasya %8,5, Afrika %7,5, Asya Pasifik %2,8  ve Avrupa %0,8’lik paya sahiptir.