Petrol Üretimi

BP Statistical Review of World Energy June 2018

2016 yılında, 92 milyon v/g olarak kaydedilen petrol üretimi, 2017 yılında, %0,68 artarak 92,6 milyon v/g’e yükselmiştir.  Bu üretimin %34,5’lik bölümü, Orta Doğu’da gerçekleşmiştir. Üretim artışı 2017 yılında, Kanada (%8,1), Brezilya  (%4,8),  Kazakistan  (%10,8),  İran  (%8,2)  üretim  artışının  yaşandığı bazı ülkelerdir.  Üretim artışı oran olarak en fazla  iç karışıklıkların söz konusu olduğu Libya’da (%102,9) ile  söz konusu olurken, miktar olarak en fazla ABD’de söz  konusu olmuştur. ABD üretimi 12,3 milyon v/g’den %5,6  artarak 13 milyon v/g’e çıkmıştır. Dünyanın en büyük  üreticilerinden Suudi Arabistan ve Rusya’da ise OPEC  anlaşması sonrasında üretim artışı gözlenmemiştir.