Petrol Rezervlerinin Ömrü

“Petrol Rezerv Ömrü” mevcut teknolojilerle ekonomik olarak üretilebilen ispatlanmış rezervlerin, mevcut üretime bölünmesiyle (R/Ü) elde edilen değerdir. Dünya  petrol  rezerv  miktarı,  teknolojik  gelişmeler  ile  birlikte  sürekli  yükselmektedir.  2016  yılında,  Dünya  ham  petrol  rezerv miktarı 1,7 trilyon varil olarak kaydedilirken, 2016 yılında,  50,6 yıl olan rezerv ömrü, 2017 yılında, 50,4 yıl olarak  hesaplanmıştır. Rezerv miktarları incelendiğinde Orta Doğu  birinci, Orta ve Güney Amerika ikinci, Kuzey Amerika ise  üçüncü sırada yer almaktadır.


Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June 2018