Petrol Tüketimi

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2018


2016 yılında, 96,5 milyon v/g olan dünya petrol tüketimi, 2017 yılında, %1,8’lik artış ile yaklaşık 98 milyon v/g olarak  gerçekleşmiştir. Bölgeler bazında en önemli artışlar, Asya Pasifik (%3,0) ile Avrupa (%1,9) ve Avrasya’da (%1,9) gerçekleşmiştir.