Doğal Gaz Rezervlerinin Ömrü
2017 yılı için, mevcut rezerv miktarı (193,5 trilyon m3 )  mevcut üretime (3,68 trilyon m3 ) bölündüğünde, küresel  rezerv  ömrünün  52,6  yıl  olduğu  hesaplanmaktadır.  Söz  konusu rezervlerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde,  Orta Doğu birinci, Avrupa ve Avrasya ikinci, diğer Asya Pasifik  ülkeleri ise üçüncü sırada yer almaktadır.