Ülkeler Bazında Doğalgaz İthalatıDoğal gaz tüketiminde dışa bağımlılık oranı, petroldekinden de yüksek olup, Türkiye gaz talebinin %99,3’ü ithalatla karşılanmaktadır. Türkiye’de, 2017 yılında yaklaşık 55 milyar mdoğal gaz tüketilmiş ve bu rakamın %0,7’si (354 milyon m3) ülke içi üretim ile karşılanmıştır.  2017 yılı Türkiye doğal gaz ithalatının ülkelere göre dağılımında Rusya %52’lik oran ile birinci sıradadır. Bu ülkeyi İran (%17), Azerbaycan (%12) ve Cezayir (%8) takip etmektedir.