TÜRKİYE'DE PETROL VE DOĞALGAZ

Türkiye gelişen ekonomisi ile dünyanın önemli enerji tüketicileri arasında yer almaktadır. 2016 yılında, Türkiye’nin 136,2 milyon ton petrol eşdeğeri (tpe) olan birincil enerji talebinde petrol %31 ile birinci sırada yer alırken, %28’erlik oranlar ile doğalgaz ve kömür, petrolü takip etmiştir. 


Türkiye birincil enerji talebinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; tüketimin %25’inin sanayide, %24’ünün konutlarda ve hizmet sektöründe, %23’ünün çevrim sektöründe (elektrik üretiminde) ve %20’sinin ise ulaştırma sektöründe kullanıldığı görülmektedir.


Birincil enerji talebinin yerli üretim ile karşılanma oranı (TYÜKO), 2016 yılında %25,9 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bir önceki yıla göre yaklaşık %1,9 azalarak %74,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dışa bağımlılık oranı, özellikle 1990’ların başından itibaren doğal gaz tüketimindeki büyük yükselişe bağlı olarak önemli bir artış göstermiş ve 2000’li yılların başından itibaren %70-76 arasında bir seyir izlemiştir.


2007-2016 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji tüketimi (2008 yılı hariç) sürekli yükselirken, petrol ve doğal gazın birincil enerji tüketimi içindeki payı %60’lar civarında seyretmiştir.2016 yılında ise petrol ve doğal gaz tüketiminin birincil enerji içindeki payı %59 olarak kaydedilmiştir. Bu durum büyük ölçüde doğal gaz tüketiminin düşmesi ile ilişkilidir