ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ

TPAO BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

TPAO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Daire Başkanlığımızda Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi çalışmalarına 2014 yılında başlanmış, 2015 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelenmiştir. Bilgi güvenliği sistemi başarı ile devam ettirilmektedir.


 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ D.B. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ülkemizin petrol ve doğalgaz üretimini artırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan Türkiye Petrolleri A.O.’nın gerçekleştirdiği faaliyetlerde ortaya çıkan bilginin güvenliği 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi kurallarına göre sağlanmaktadır.

TP Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde, faaliyetlerimizi uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kesintisiz, güvenli bir bilgi ortamına sahip örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.