Ankonvansiyonel

Geleneksel yöntemlerle üretim yapılamayan hidrokarbon kaynaklarından, geleneksel olmayan yöntemlerle üretim yapılabilmesi, sektörde ankonvansiyonel yöntemle üretim olarak adlandırılmaktadır.

Dünyada ankonvansiyonel yöntemler kullanılarak ticari üretim, 2000’li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas bölgesinde başlamıştır. Geleneksel yöntemlerle üretim yapılamayan rezervlerden de üretime imkân vermesi nedeniyle, dengeleri değiştiren çok önemli bir gelişme olarak hidrokarbon sektörü tarihinde yerini almıştır. Yüksek potansiyeli kısa sürede anlaşılan yeni yöntemler, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu Asya bölgelerinde de uygulanmış, ülkemizde ise 2007 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın bu alanda yaptığı çalışmaların hedefi, ankonvansiyonel yöntemleri ülkemizde başarı ile uygulayarak geleneksel yöntemlerle üretilmesi mümkün olmayan hidrokarbon rezervlerini de ekonomimize kazandırmaktır. TPAO’nun Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgelerinde yoğunlaşan faaliyetleri günümüzde başarıyla sürdürülmeye devam etmektedir.

2014 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, ankonvansiyonel yöntemlerin kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilen, Konacık-1 ve Akçay-1 kuyularının sondajı tamamlanmıştır. Konacık-1 kuyusunda 500 metre yatay sondaj yapılmış, sonrasında hidrolik çatlatma ile 42 API yüksek graviteli şeyl petrolü alınmıştır. 2019 yılı içerisinde, Gözalan-1/K/M ve Batı Bostanpınar-1/R kuyularının sondajı tamamlanmıştır. Gözalan-1/K/M kuyusunda yaklaşık 1000 metre yatay sondaj başarı ile yapılmış ve hidrolik çatlatma operasyonu başlatılmıştır. Batı Bostanpınar-1/R kuyusunda ise 2020 yılının ilk çeyreğinde çatlatma operasyonunun yapılması planlanmaktadır.

Trakya Bölgesi’nde, havzanın şeyl gaz ve kesif kumtaşı gazlarına yönelik potansiyel belirleme faaliyetleri devam etmektedir. 2015 yılında Çeşmekolu-1 ve 2016 yılında Çakıcı-1 kuyularında sondaj tamamlanmış, 2017 yılında hidrolik çatlatma operasyonları gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde Çeşmekolu-2/S kuyusunun sondajı 4750 m’de tamamlanmış olup, 2020 yılı içerisinde hidrolik çatlatma operasyonunun yapılması planlanmaktadır.

Milli enerji politikamıza uygun olarak ankonvansiyonel kaynaklara yönelik bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz ve devam eden sondaj faaliyetleriyle TPAO, ülkemizin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak çalışmaya kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefine katkıda bulunmak temel amacımızdır. Ankonvansiyonel teknikleri kullanarak yürüttüğümüz faaliyetlerdeki amacımız, ülkemizin şimdiye kadar üretime katılamamış kaynaklarından ankonvansiyonel yöntemleri kullanarak üretim yapabilmektir.

TPAO olarak ankonvansiyonel alanda her türlü çalışmayı gerek ortaklığımız bünyesinde gerek diğer kurum ve kuruluşlarla ortak projelerle gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Zonguldak kömürlerinin kömür gazı potansiyelini araştırmak üzere Kasım 2018’de bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 2019 yılı boyunca yapılan çalışmalar ile Zonguldak’taki kömür gazının ülke ekonomisine kazandırılması konusunda TTK’ye teknik destek verilmeye devam edilmektedir.