Sustainability

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye Petrolleri A. O., çalışmalarını yürüttüğü kara ve deniz sahalarında, insanı ve çevreyi korumak en temel hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, en yüksek standartları garanti etmek amacıyla belirlenen İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre politikamız oluşturulmuştur.

TPAO’DA OHSAS 18001 VE ISO 14001 YÖNETİM SİSTEMİ

TPAO da entegre olarak OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

 

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde Yönetim sistemi çalışmalarına Eylül 2013 tarihinde başlanmış Haziran 2014 tarihinde sistem kurularak Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelenmiştir. Entegre İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi; Petrol, Doğalgaz Arama, Üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüm faaliyetlerimizde; çalışanların, faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak ve çevreyi etkileyen faaliyetleri değerlendirerek kontrol önlemlerini almak başlıca amacımızdır. Yönetim Sistemi standartları bu amaç doğrultusunda titizlikle uygulanmaktadır.

 

Ortaklığımızda, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmasında proaktif yaklaşım benimsenmektedir. Uygulamaların sürdürülebilirliği ve takibi ve çalışma ortamında bulunan tehlikelerden kaynaklı risklerin belirlenerek kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Bu yaklaşımla değerli çalışanlarımızın iş kazasına ve meslek hastalığına maruz kalmasının önlenmesi hedeflenmektedir.

 

 

OLAY

İnsan, çevre, ekipman veya itibar üzerinde herhangi olumsuz etkiye sahip veya olumsuz etki potansiyeli olan durumlar “Olay” olarak tanımlanmaktadır. Ortaklığımız, meydana gelen olayların kayıt, değerlendirme, araştırma, önlem alma süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek; benzer sebeplerden kaynaklanabilecek olayların tekrarının önlenmesini ve kontrol tedbirlerinin etkin yönetilmesini amaçlamaktadır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI

İş yerlerimizde faaliyetlerimizden etkilenen tüm personel ile ziyaretçilerin, varsa alt işveren çalışanlarının, stajyer öğrencilerin ve hizmet satın alınan tedarikçi personelin işyeri bünyesindeki faaliyetleri sırasında sağlığının korunması ve çalışma ortamında iş güvenliğinin sağlanması için çalışanın sağlığına, güvenliğine, tesise ve çevreye zarar verebilecek tehlikelerin tespit edilmesi, tehlikelerin büyüklükleri ve gerçekleşme olasılıkları dikkate alınarak riskin değerlendirilmesi, etkin risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi sağlanmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmak için Ortaklığımız çalışanlarına işyeri risklerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri periyodik şekilde gerçekleştirilmektedir.  

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Ortaklığımız işyerlerinde çalışan personele, tehlike veya risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu koruma tedbirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, çalışılan işin ve ortamın olumsuz etkilerinden korumak ve bu etkileri en aza indirebilmek amacıyla, işin risklerine uygun ve yeterli koruma seviyesinde, ulusal mevzuatlar ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Kişisel Koruyucu Donanım tedarik edilmekte ve verilmektedir.