Sürdürülebilirlik

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinde çevreye duyarlı, insana saygılı kalite hedeflerine ulaşmak üzere;

  • İç ve dış müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak,
  • Kalite hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında, etki ve olasılığa göre tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve gerektiğinde aksiyonlar almak,
  • Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili mevzuat şartlarına uymak,
  • Faaliyet alanımız içerisine giren alt yüklenici personeli, stajyer ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak,
  • Doğal kaynakları korumak ve faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltmak, bertarafını, geri kazanımını veya geri dönüşümünü sağlamak için atık yönetimi çalışmaları yapmak,
  • “Sürdürülebilir Kalite, Çevre, İş Sağlığı, İş Güvenliği Bilinç ve Performansını” artırmak amacı ile sürekli gelişmeyi sağlamak ve kaynak ayırmak,
  • “Kazasız Üretim” için, çalışan katılımı ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmek,
  • Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak taahhüdümüzdür.

“Hiçbir faaliyet İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre sorumluluk ilkelerine uyulmadan yapılacak kadar önemli değildir.”