Ar-Ge Merkezi

TPAO AR-GE Merkezi, petrol ve doğal gazın arama, üretim, sondaj ve çevre faaliyetlerini içeren, sayısı 400’ü aşan farklı analiz ve testleri gerçekleştirebilecek laboratuvar kapasitesine sahiptir.

TPAO AR-GE Merkezi, faaliyet konularına ilişkin AR-GE projeleri yapmakta ve uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu çalışmalar TS EN ISO/IEC 17025’e göre Akreditasyonunu tamamlamış uluslar arası standartlara cevap verebilecek modern cihazlarla donatılmış 27 laboratuvarda, deneyimli teknik elemanlarla gerçekleştirilmektedir.

TPAO AR-GE Merkezi, faaliyet göstermekte olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki-teknik eğitim hizmetleri de vermektedir.