İhale Duyuruları

27

January

2023

TPAO Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları Hakkında Duyuru

Ortaklığımız tarafından, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezine 24-25.12.2022 tarihlerinde yaptırılan müfettiş yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ekte yer alan listede gösterilmiştir.

Adayların sözlü sınava katılım durumları, Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi tarafından Ortaklığımız Merkez Teşkilatı Eleman Talebine istinaden gönderilen listede isimleri bulunan adayların bildirdikleri adreslerine posta ve e-posta ile iletilecektir.

Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlanmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde Başkent Üniversitesi Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Merkez’nin TR97 0013 4000 0007 9691 000 116 numaralı banka hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte, yazılı olarak dilekçeyle TPAO’ya yapacaklardır.
T.C. Kimlik numarası, ad, soyad ve adres belirtilmeyen, imzası olmayan, banka dekontu eklenmeyen ve itiraz gerekçesi olmayan, TPAO kanalıyla intikal etmeyen dilekçeler; e-mail ve faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

TPAO Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, sözlü bölümü 20.Şubat 2023 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Söğütözü Mah.Nizami Gencevi Cad. No.10 Çankaya/ANKARA (Sıtkı Sancar Binası)  adresinde gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ortaklık internet adresinde ilan edilir.
Bu ilan tebligat hükmündedir.
Sınav ile ilgili her türlü bilgi için iletişim bilgileri:


Tel: 0 (312) 207 20 68
E-posta: ekaptan@tpao.gov.tr

İlan olunur.