Ar-Ge Merkezi

TPAO Ar-Ge Merkezi; Ortaklığımızın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda, bilimsel-teknik yenilik, buluş, ürün geliştirme, süreç iyileştirme, var olan işi yenileme ve genişletme, yeni işler yaratma potansiyeline sahip teknolojiler geliştirme, yerlileştirme faaliyetlerinde kaliteyi ilke edinmiştir. 

Bu bağlamda;

  • Bütün personelin, yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilecek kişiler haline gelmeleri ve kalite sistem belgelerini öğrenmeleri, politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları amacıyla eğitime ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  •  Ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara ve yöntemlere göre analizler yapmayı, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
  •  TS EN ISO/IEC 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar-Nisan 2012” standardının gereklerine uymayı,
  • Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmayı; fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla sunulan hizmet kalitesini artırmayı,
  •  Çevre koruma bilinci çerçevesinde, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
  • Ortaklığımıza ve ülkemize katma değer yaratacak, bilgi birikimine katkıda bulunacak AR-GE projeleri geliştirmeyi, yürütmeyi, sonuçlandırmayı,

taahhüt eder.