Yurt Dışı

KKTC

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün KKTC ve çevresinde hidrokarbon arama faaliyetleri 2011 yılı sonunda KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile imzalanan ‘’Petrol Sahası Hizmetleri Ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’’ sonrasında hız kazanmıştır. Bu sözleşme kapsamında 7 adet deniz ruhsat alanı ve 2 adet kara ruhsat alanında çalışmalar devam etmektedir. KKTC kara alanlarında 693 km 2 boyutlu sismik veri toplanmış, toplam 11.924 noktada Gravite-Manyetik ölçümleri yapılarak modeller oluşturulmuş ve H no’lu ruhsat alanında 4125 metre derinlikte Türkyurdu-1 arama kuyusu kazılmıştır. KKTC deniz alanlarında ise 16219 km’lik 2B sismik veri toplama çalışması ve 2485 km ² 3B veri toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde hidrokarbon aramacılığı açısından prospektif alanlar belirlenmiştir.