Hizmetlerimiz

Sondaj Teknolojisi

Sondaj ve kuyu tamamlama konularında mühendislik ve danışmanlık hizmetinde bulunur. Sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında kullanılan sıvı sistemlerini ve çimento karışımlarını tasarlar, sondaj sıvısı konusunda saha uygulamalarını yapar. AR-GE çalışmalarını yürütür ve uzmanlık alanı kapsamında eğitim programlarını hazırlar. Yurt içinde ve dışında müteahhitlik hizmeti verir.

Sondaj ve Tamamlama Sıvıları Birimi:

Sondaj akışkanları, sondaj sırasında sirkülasyonu sağlamak amacıyla kullanılan ve katkı maddeleriyle desteklenmiş su, organik veya gaz esaslı akışkan sistemleridir. Bu akışkanlar sondaj endüstrisinde genellikle Sondaj Çamuru olarak tanımlanır. Tamamlama sıvıları ise sondaj safhası tamamlanmış kuyularda üretime alınmadan önce kuyuda uygulanan brine (tuzlu su) karışımlarıdır. Sondaj ve Tamamlama Sıvıları Birimi’nin çalışma konularından bazıları şöyledir:

  • TPAO’nun kazdığı bütün kuyuların çamur programlarını hazırlamak.
  • Tamamlama sıvıları tasarımı yapmak.
  • TPAO’nun sondaj ve kuyu tamamlama konularında karşılaştığı sorunlara pratik çözümler bulmak.
  • Sondaj ve kuyu tamamlama teknolojilerindeki son gelişmeleri yakından takip ederek, ilgi alanına giren konuları değerlendirip Ortaklığımızın hizmetine sunmak.
  • TPAO’nun yurt içi ve yurt dışı arama ve müteahitlik faaliyetlerinde mühendislik, danışmanlık ve saha uygulaması hizmeti vermek.

Sondaj Sıvıları Laboratuvarı

Çimento Birimi:

Kuyu çimentolamasının amaçları; geçirimli formasyonlar arası akışkan göçünü engellemek, değerli petrol ve doğalgaz aralıklarını korumak ve koruma borusunu; dış basınçlardan ve aşındırıcı etkisi olan korozif akışkanlardan korumaktır.

Her bir kuyunun maruz kaldığı sıcaklık ve basınç değerleri farklıdır. Bu nedenle her kuyu için ihtiyaca uygun çimento tasarımı yapılması gerekmektedir. Tasarım yapılırken, operasyon çeşidi (birincil, ikincil ve tapa), süresi, kuyunun özellikleri, kullanılacak kimyasallar gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmalıdır.

TP AR-GEM Çimento Laboratuvarı’nda, petrol, doğalgaz ve jeotermal kuyular için ihtiyaca uygun çimento tasarımları yapılmakla birlikte (API RP 10-B), API Spec 10-A ya göre kuyu çimentolarının kalite kontrol testleri ve kullanılan kimyasalların perfromans testleri yapılmaktadır.

Ayrıca spacer, preflush, çamur-çimento uyumluluğu ve özel kuyular için çimento tasarımı gibi projelerin testleri de bu laboratuvarda yapılmaktadır.

 

Kalite Kontrol Birimi:

Sondaj Teknolojisi Müdürlüğü’nde yer alan kalite kontrol laboratuvarının faaliyet gösterdiği alanlar:

  • Sondaj sıvısı yapımında kullanılan kimyasalların ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol ederek TP’nn bu konudaki ihtiyaçlarına cevap vermek
  • Dış müşterilerin aynı konudaki taleplerini yerine getirmektir.

 

Kalite Kontrol Laboratuvarı 2006 yılında TURKAK tarafından TS EN ISO 17025 Standardı uyarınca akredite edilmiştir.

Çamur ve kuyu tamamlama sıvılarının hazırlanmasında kullanan katkı maddelerinin kalite kontrol testlerini API ve TSE standartlarına göre yapabilen tek kuruluştur.

 

 

Kuyu Kontrol Merkezi Birimi;

STM’de akredite IWCF sertifikalı, TP sertifikalı kara-deniz birleşik farklı seviyelerde eğitim veren, sondaj operasyonlarında saha eğitimleri sağlayan ve kuyu kontrol operasyonlarında bulunan bir merkezdir.

  

Kaya Mekaniği Birimi:

Kaya Mekaniği Birimi, petrol ve doğalgaz kuyularına yönelik kaya mekaniği testlerini Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği (ISRM) standartlarına göre yapmaktadır. Bu birim aynı zamanda kaya mekaniği verilerini kullanarak petrol mühendisliği uygulamalarına yönelik simülasyon çalışmaları yapar.