Sürdürülebilirlik

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

“Ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamada etkin, rekabetçi ve dinamik yapıda milli bir arama ve üretim şirketi olma” vizyonu çerçevesinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre hazırlamak için değer yaratmaya devam ederken; paydaşlarımıza, topluma ve yaşadığımız dünyaya karşı duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik temelinde yürütmekteyiz.

TPAO’nun sürdürülebilirlik anlayışı, GRI (Global Reporting İnitiative) standartları baz alınarak hazırlanan raporumuzda  belirtildiği üzere faaliyetlerimizle uyumlu şekilde dört temel yaklaşım üzerinde modellenmiştir.

   

2020 yılı faaliyet dönemini içeren sürdürülebilirlik raporumuza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.