Yönetim ve Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

2017 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’nü yürütmekte olan Melih Han Bilgin, Savunma ve Havacılık Sanayiinde uzman, üst düzey yönetici ve girişimci olarak yer almış, stratejik öneme sahip birçok projeye imza atmıştır. GE Havacılık Şirketinde uçak motorları ve gaz türbinleri konusunda uzmanlık eğitimi alan Sn. Bilgin, Hacettepe Üniversitesinden Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahiptir. Sn. Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır (İdil ve Ethem Han).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı. Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir. Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.

Kasım 2019 tarihi itibariyle TPIC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Edip Müyesseroğlu, 2018-2019 yıllarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2005-2018 yıllarında özel sektörde, 1986-2005 yıllarında ise TPAO Bölge Müdürlüklerinde görev alan Sn. Müyesseroğlu, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü mezundur.

2018 yılı itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olan Ferruh Akalın, 2004-2016 yıllarında PETRONAS, 1984-2004 yıllarında TPAO’da çalışmıştır. Sn. Akalın Ankara Üniversitesi’nden Jeofizik dalında doktora, Stanford Üniversitesi’nden Arama Jeofiziği Yüksek Lisansı, Colorado School of Mines’dan Jeofizik Mühendisliği ve Matematik Lisansı derecelerine sahiptir.

Organizasyon Şeması