Yönetim ve Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünden mezundur. Özel sektörde uzun yıllar çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2017’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü’ne atanan Melih Han Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı.

1964 yılında, Bolu'nun Mengen ilçesinde doğan Edip Müyesseroğlu, 1986 yılında ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başlamıştır.

1977 yılında TPAO bursuyla ABD’ye gönderilen Akalın, 1982’de Colorado School of Mines’dan (ABD) Jeofizik Mühendisliği ve Matematik lisansı, 1983’te Stanford Üniversitesi’nden (ABD) Arama Jeofiziği Yüksek Lisansı, 1995’te Ankara Üniversitesi’nden Jeofizik Doktorası derecelerini almıştır.

2005 Yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat (İngilizce) bölümünü, 2015 yılında Brandeis University, International Business School (Boston, Massachusetts/USA) Uluslararası İktisat ve Finans Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Abdullah BAYAZIT, halen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Finansmanı Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Organizasyon Şeması