Yönetim ve Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

2017 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’nü yürütmekte olan Melih Han Bilgin, Savunma ve Havacılık Sanayiinde uzman, üst düzey yönetici ve girişimci olarak yer almış, stratejik öneme sahip birçok projeye imza atmıştır. GE Havacılık Şirketinde uçak motorları ve gaz türbinleri konusunda uzmanlık eğitimi alan Sn. Bilgin, Hacettepe Üniversitesinden Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahiptir. Sn. Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır (İdil ve Ethem Han).

21 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Kutluhan Taşkın, 27 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü; 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekilliği, 2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yapan Taşkın, 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atanmış, 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Kutluhan Taşkın, yüksek lisansını Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında tamamlamıştır.

Kasım 2019 tarihi itibariyle TPIC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Edip Müyesseroğlu, 2018-2019 yıllarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2005-2018 yıllarında özel sektörde, 1986-2005 yıllarında ise TPAO Bölge Müdürlüklerinde görev alan Sn. Müyesseroğlu, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü mezundur.

2018 yılı itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olan Ferruh Akalın, 2004-2016 yıllarında PETRONAS, 1984-2004 yıllarında TPAO’da çalışmıştır. Sn. Akalın Ankara Üniversitesi’nden Jeofizik dalında doktora, Stanford Üniversitesi’nden Arama Jeofiziği Yüksek Lisansı, Colorado School of Mines’dan Jeofizik Mühendisliği ve Matematik Lisansı derecelerine sahiptir.

Organizasyon Şeması