Finans

UFRS'ye Göre Gelir Tablosu

    2018 2017
Hasılat   2,056,811 1,679,211
Satışların maliyeti   (646,023) (919,881)
Brüt Kâr   1,410,788 759,330
Genel yönetim giderleri   (160,737) (124,741)
Arama giderleri   (167,418) (109,684)
Satış ve dağıtım giderleri   (95,163) (100,053)
Finansal gelirler / (giderler) - net   (178,163) (151,560)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   (73,809) (243,399)
Vergi öncesi kâr    735,498 29,893
Vergi Gideri   (364,628) (39,716)
Gelir vergisi gideri   (303,509) (87,083)
Vadeli vergi gideri   (61,119) 47,367
Dönem net kârı    370,870 (9,823)
Diğer kapsamlı gelir        
         Actuarial gain loss   1,354 (75)
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (3,784) (2,295)
Toplam Kapsamlı Gelir   368,440 (12,193)

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
    2017 2016
Hasılat   1,679,211 1,442,159
Satışların maliyeti   (837,087) (858,463)
Brüt Kâr   842,124 583,696
Genel yönetim giderleri   (124,741) (132,582)
Arama giderleri   (109,684) (110,789)
Pazarlama ve satış giderleri   (104,992) (194,411) 
Değer düşüş giderleri   (297,418) 441,602
Finansal gelirler / (giderler) - net   (151,560) (207,557)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   23,836 301,357
Vergi öncesi kâr    29.893 681,316
Vergi Gideri   (87,083) (159,160)
Ertelenmiş Vergi    47,367 68,380
Dönem net kârı   (9,823) 590,536
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (2,295) 8,440
Actuarial gain loss   (75) (1,161)
Toplam Kapsamlı Gelir   (12,193) 597,815

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.

 

    2016 2015
Hasılat   1,274,667 1,589,280
Satışların maliyeti   (858,463) (907,250)
Brüt Kâr   416,204 682,030
Genel yönetim giderleri   (132,582) (130,215)
Arama giderleri   (110,789) (273,997)
Pazarlama ve satış giderleri   (26,919) (28,846)
Değer düşüş giderleri   441,602 (1,081,229)
Finansal gelirler / (giderler) - net   (112,334) (77,880)
Kur farkı kazanç / (kayıpları)   (95,223) (54,329)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   301,357 (130,899)
Vergi öncesi kar    681,316 (1,095,365)
Vergi Gideri   (90,780) (77,643)
Dönem net karı   590,536 (1,173,008)
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   8,440 (8,765)
Toplam Kapsamlı Gelir   598,976 (1,181,773)

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
    2015 2014
Hasılat   1,589,280 3,326,127
Satışların maliyeti   (904,891) (2,024,570)
Brüt Kâr   684,389 1,301,557
Genel yönetim giderleri   (130,215) (234,962)
Arama giderleri   (273,997) (110,825)
Pazarlama ve satış giderleri   (28,846) (74,685)
Değer düşüş giderleri   (1,081,229) (462,437)
Türev araç gelirleri - net   - 16,908
Finansal gelirler / (giderler) - net   (76,739) 4,486
Kur farkı kazanç / (kayıpları)   (54,329) (30,853)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   (130,899) 77,468
Vergi öncesi kar    (1,091,865) 486,657
Vergi Gideri   (78,343) (209,985)
Dönem net kârı    (1,170,208) 276,672
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (8,765) (14,557)
Toplam Kapsamlı Gelir   (1,178,973) 262,115

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
    2014 2013
Hasılat   3,474,077 3,479,710
Satışların maliyeti   (2,172,520) (1,773,518)
Brüt Kâr   1,301,557 1,706,192
Genel yönetim giderleri   (234,962) (256,136)
Arama giderleri   (110,825) (71,505)
Pazarlama ve satış giderleri   (74,685)  (79,414) 
Değer düşüş giderleri   (462,437)  -
Türev araç gelirleri - net   16,908  -
Finansal gelirler / (giderler) - net   4,486 96,605
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/(zararındaki) paylar    - 6,305
Kur farkı kazanç / (kayıpları)   (30,853) (145,951)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   77,468 (414,268)
Vergi öncesi kâr    486,657 841,828
Vergi Gideri   (209,985) (387,075)
Dönem net kârı    276,672 454,753
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (14,557) (26,202)
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kayıpları / kazançları    - (41)
Toplam Kapsamlı Gelir   262,115 428,510

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.